TRIHLAV
LOGIN

Trihlav .4

25.9.2018

Nový papier, opäť raz viac strán, štvrtý plátok Trihlavu bol výzvou do boja. Jeho obsah prešiel turbulentným vývojom. Raz sa zväčšoval, potom zmenšoval, a veľa materiálu, fotiek a článkov nakoniec skončilo v šuflíku. Je radosť vidieť to množstvo hier, kníh, hudby a filmov, čo sa na nás valí z každej strany, ale ak chcem v experimente pokračovať, musí sa ustáliť na menšom formáte.
Uprostred časopisu sa tento mesiac nachádza mini-bonus, prvá časť prostonárodnej programátorskej poviedky. Tak, ako celý zine, ide len o pokus - experiment - "alfa verziu". Pri jej písaní som si fajne oddýchol, ale či sa dá aj čítať...